Jense 432
 
 
 
 
Tetman 205 Stb
 
 
Mark 232 Stb Pref
 
 
 
 
Cevia Stb Model Pref
 
Ygram 240 Stb
 
 
 
 
 
Ritske 202 Stb Pref
 
 
Corina Stb Model
 
 
 
 
Horina Stb Model
Sierk 326 Stb
 
 
 
 
 
 
Hotse 223 Stb
 
 
Tsjalling 235 Stb Pref
 
 
 
 
Villie II Stb Model
 
Berbertsje Stb Ster Pref
 
 
 
 
 
Wessel 237 Stb Pref
 
 
Knilleske tb Model Pref
 
 
 
 
Duodtsje Stb Ster Pref
 
 
 
 
 
 
 
Jochem 259 Stb Pref
 
 
Tamme 276 Stb
 
 
 
 
Lawine Stb Ster
 
Leffert 306 Stb Sport Pref
 
 
 
 
 
Oepke 266 Stb
 
 
Bontsje Stb Ster Pref
 
 
 
 
Enka Stb Ster Pref
Sonja van het Schar Stb Ster
 
 
 
 
 
 
Hearke 254 Stb Sport Pref
 
 
Reitse 272 Stb Sport Pref
 
 
 
 
Pauline Stb Ster Pref
 
Oldaa N Stb Ster
 
 
 
 
 
Cobus 248 Stb
 
 
Swobkje Stb Ster Pref
 
 
 
 
Idaa Stb Ster
 
 
 
                     
 
                           Jense 432 tijdens de wedstrijd in Oenkerk 25-02-2012, Z1 dressuur
 
 
 
                     
 
 
 
                
 
 
                  Terug naar Jense 432                                                       Terug naar Hengsten