Voorwaarden
 
 
Wij werken onder de volgende voorwaarden:
 
De merriehouder is mede verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de gegevens van de merrie.
De gegevens dienen binnen 14 dagen na inseminatie aan het stamboek te worden doorgegeven door de hengstenhouder. Zorg er voor dat wij de gegevens bij de eerste inseminatie van u ontvangen; dit voorkomt problemen.
 
Stalling en weide zijn aanwezig voor de op het station verblijvende merrie en veulen.
 
De merrie dient op de juiste wijze te zijn gevaccineerd, hetgeen blijkt uit een geldig vaccinatiebewijs.

Voor vervoer van de merrie en veulen kan gezorgd worden.

Verblijf en vervoer van de merrie en veulen en inseminatie van de merrie zijn voor risico van de merriehouder.
 
 
 
Inseminatie en verzending
 
Spermabestelling tot uiterlijk 9.00 uur 's ochtends, het liefst een dag van te voren (tot 21.00 uur).
Spermabestelling van de hengst I'mtorius van de Osseweide is alleen mogelijk iedere werkdag tot 21.00 uur voor de volgende dag.
 
 
De hengsten zijn, indien mogelijk, beschikbaar via verzendsperma op de meeste SWS-stations in het gehele land.

In dat geval zijn onze voorwaarden en tarieven geldig, naast de voorwaarden en tarieven van het SWS-station waarheen het sperma wordt verstuurd en die uw merrie insemineren.

In overleg is het mogelijk dat uw merrie aan huis wordt geïnsemineerd. Wij adviseren u, indien u de merrie aan huis laat insemineren, om uw eigen dierenarts het tijdstip van de eisprong te laten vaststellen.

Bij verzending of KI-aan-huis gelieve een dag van tevoren te bespreken.
 
 
 
Veterinaire begeleiding

De merries op het station worden veterinair begeleid.

De kosten hiervan komen voor rekening van de merriehouder.

Voor de tarieven en voorwaarden voor het begeleiden van de merries, kunt u contact opnemen met de begeleidend dierenarts. Of ons om informatie vragen.
 
 
 
Andere SWS-hengsten

Tevens hebben wij sperma beschikbaar van diverse andere SWS-hengsten van verschillende rassen.

Indien u uw merrie laat insemineren van een niet op ons station gestationeerde hengst, dan gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

Stal- en/ of weidegeld wordt in rekening gebracht gedurende het gehele verblijf van de merrie en veulen op het station.

Voor vervoer van de merrie en veulen en voor het aan huis insemineren wordt kilometervergoeding in rekening gebracht.

Tevens zijn op de inseminatieovereenkomst naast onze voorwaarden en tarieven, de voorwaarden en tarieven van toepassing van het dekstation waarop de desbetreffende hengst is gestationeerd.

Bij KI-aan-huis is het verstandig om uw eigen dierenarts het tijdstip van eisprong te laten vaststellen; dit voorkomt onnodige kosten van verzending en kilometervergoeding
 
 
 
Gustregeling

Voor merries, die gust blijven van de op het station gestationeerde hengsten, dient het volledige dekgeld te worden voldaan. Voor deze merries heeft de eigenaar het volgende jaar recht op een reductie van het dekgeld, indien de eigenaar van de merrie voor 1 oktober in het jaar van gust blijven, een gustverklaring inlevert van een officieel erkende dierenarts.

Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de gustverklaring, kunnen wij het volgende jaar geen gustreductie verlenen.

Gustreductie 30% over het dekgeld (exclusief de 25% kortingsregeling die voor 2017 geldt).

Op de dek- en inseminatieovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Vereniging Friese Hengsten van toepassing.
 
 
 
Tarieven
 

Dekgeld Aan 416                              € 650,00

Dekgeld Reinder 452                         € 650,00
    
Dekgeld Haitse 425                           € 650,00
         
Dekgeld Take 455                             € 650,00

Dekgeld Maeije 440                          € 650,00

Dekgeld Stjerreljcoht Surprise           € 400,00

 

 

 

Stalgeld per dag                                € 10,00

Reiskosten per kilometer                   € 0,40

Dierenartskosten                              Volgens tarieven Dierenartsenpraktijk Dokkum

Verzendkosten per keer                    Op aanvraag
 
 

De afdracht wordt door de "Koninklijke Vereniging Het Friesch Paardenstamboek”bij de merriehouder in rekening gebracht.

De verzendkosten en eventueel overige gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de merriehouder.

Er wordt stalgeld in rekening gebracht indien de merrie na de laatste inseminatie van een cyclus op het dekstation blijft staan. Indien de merrie geïnsemineerd wordt van een niet op het dekstation gestationeerde hengst, wordt stalgeld in rekening gebracht over het gehele verblijf.
 
 
 
BTW:          9%: het dekgeld
                          overige kosten,verband houdende met inseminatie
                          keuringsklaarmaken
 
                21%: verzendkosten
                          overige kosten, niet verband houdende met inseminatie

 
Ga naar: Bedrijf    Geschiedenis     Accomodatie     Werkzaamheden     Tarieven