Tarieven
 

Dekgeld Abe                                      pensioen

Dekgeld Aan                                      € 700,00

Dekgeld Reinder                                € 800,00
 
Dekgeld Jense 432                            € 650,00
 
Dekgeld Maeije 440                           € 700,00
 

Dekgeld Junior STV                            € 800,00

Dekgeld Stjerreljcoht Surprise           € 400,00

Dekgeld Dictus V.                             € 400,00

 

Stalgeld per dag                                € 7,00

Reiskosten per kilometer                   € 0,30

Dierenartskosten                               Volgens tarieven Dierenartsenpraktijk Dokkum

Verzendkosten per keer                    Op aanvraag
 
 

De afdracht wordt door de "Koninklijke Vereniging Het Friesch Paardenstamboek”bij de merriehouder in rekening gebracht.

De verzendkosten en eventueel overige gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de merriehouder.

Er wordt stalgeld in rekening gebracht indien de merrie na de laatste inseminatie van een cyclus op het dekstation blijft staan. Indien de merrie geïnsemineerd wordt van een niet op het dekstation gestationeerde hengst, wordt stalgeld in rekening gebracht over het gehele verblijf.
 
 
 
BTW:          6%: het dekgeld
                          overige kosten,verband houdende met inseminatie
                          keuringsklaarmaken
 
                21%: verzendkosten
                          overige kosten, niet verband houdende met inseminatie
 
 
Ga naar: Bedrijf     Geschiedenis      Accomodatie      Werkzaamheden     Voorwaarden